บ้านพักหลังใหญ่สำหรับครอบครัว
4 ท่าน 1500 บาท
8 ท่าน 3500 บาท